Mindfulness

Tréning bdelej pozornosti

prednášky/semináre/tréningy

skupinové/firemné/individuálne

Čo je mindfulness:  

  • Tréning bdelej pozornosti bez vnútorného posudzovania a komentovania. Vychádza síce najmä z buddhistickej meditačnej praxe, no nie je závislý ani naviazaný na nijaký náboženský systém ani ideológiu.
  • Je to praktický spôsob, ako sa upokojiť a lepšie vnímať a vyjasniť si svoje myšlienky, pocity, ako počúvať seba i druhých a potom  robiť efektívnejšie rozhodnutia.
  • Mindfulness tréning sa v súčasnosti stáva dôležitou súčasťou životného štýlu i mentálnej výbavy, keďže naša myseľ je bežne na 50 percent rozptýlená a navyše žijeme v čase, keď je vystavená nezvyklému množstvu podnetov a rýchlemu toku mnohých informácií.

Čo prináša:

  • Zlepšuje schopnosť koncentrácie
  • Vyjasňuje myseľ
  • Umožňuje lepšie zvládať stresové situácie a spracovávať negatívne zážitky
  • Umožňuje efektívnejšie relaxovať
  • Redukuje psychickú aj fyzickú nepohodu
  • Zlepšuje komunikáciu a medziľudské vzťahyZobraziť stránku

Postupnosť tréningu:

– Práca s dychom
– Práca s telom a pocitmi
– Práca s emóciami

– Práca s mysľou

Formáty pre skupiny, firmy:

– 1, 5  – 3 hodinové bloky (prednáška, praktické ukážky, diskusia)
–  1 denné,  víkendové, týždňové praktické semináre.
– 3 až 7 týždňové tréningy (napríklad 1 deň v týždni)

Formát individuálny:

60 – 90 minútové lekcie podľa individuálneho plánu a potrieb

Kde:

– Vo vašej firme
– Rezidenčné semináre mimo firmy

– Individuálne na Kramároch, Bratislava

Kontakt:  PhDr.Nina Jassingerová
esterjas@gmail.com, 0903 177 281

Naši klienti:  IBM, Nebotra

Najnovšie články: