Terapeutické poradenstvo

Poskytujem terapeutické poradenstvo – sprevádzanie v náročných životných situáciách, pri syndróme vyhorenia, úzkosti, napätí,  nespavosti.

Sprevádzanie a terapeutické poradenstvo vám pomôže

 • uvedomiť si, kde sa práve nachádzate vo svojom živote
 • objavovať zmysel toho, čo sa deje, a začleniť to konštruktívne do svojho života
 • prijímať a zároveň meniť veci, ktoré sa dejú

Pri syndróme vyhorenia, depresívnych či úzkostných stavoch  pomáha aj psychofyzický koučing. Je to individuálny koučing, ktorý

 • smeruje k uvoľňovaniu psychického a fyzického napätia
 • učí zvládať úzkosti a ich prejavy
 • pomáha vrátiť sa do života pri syndróme vyhorenia
 • pomáha pri tréme – strachu z vystupovania pred publikom
 • zvyšuje koncentráciu a vnímavosť
 • pomáha odstraňovať psychické a fyzické bloky

Nástroje psychofyzického koučingu:

 • terapeutické rozhovory
 • relaxačné techniky a práca s telom (bioenergetické cvičenia, dychové a hlasové cvičenia)
 • mindfulness – tréning bdelej pozornosti pre pokojnú myseľ a narábanie s emóciami

Cenník:  1 hodina/40 Eur, ďalšia hodina v rámci jedného sedenia 20 Eur

Ak klient zruší stretnutie v deň dohodnutého termínu alebo bez oznámenia nepríde, zaplatí základnú hodinovú sadzbu 40 Eur.

Ak zruší stretnutie deň pred dohodnutým termínom, zaplatí 20 Eur.

Najnovšie články: