História AnandaDance

História ANANDA DANCE
Tento spôsob práce s telom  a dušou sa vyvinul počas mojej dnes už takmer 30 ročnej osobnej cesty, ktorá sa začala pantomimickými školami, jógou a štúdiom diela predovšetkým Rudolfa Labana, ale aj Etiennea Decrouxa, Jacquesa Dalcrozea, Mary Wigman.

Vtedy som sa začala zoznamovať aj s prácou veľkého poľského divadelníka, experimentátora a výskumníka ľudského tela a mysle, Jerzyho Grotowského (1936-1999) a jeho hercov. Jeho idey a postupy ma nadchli a stále nadchýnajú najmä preto, že považoval umenie za hybný prostriedok (vehicle) skúmania  a osobnostného rastu človeka. Odkazom, ktorý je pre moju prácu dôležitý, je aj to, že vrátil umeniu a tým vlastne aj životu jeho posvätný charakter, teda vertikalitu. Celkom nedávno som sa k jeho zdrojom opäť aj prakticky vrátila po ďalšiu inšpiráciu prostredníctvom učenia sa u jeho hercov.

Ďalšiu výraznú časť svojej osobnej cesty a premien som od začiatku roku 1997 absolvovala najmä prostredníctvom 5 rytmov Gabrielle Roth – počas 11 rokov intenzívneho tancovania s členmi fakulty jej Moving Center School a s Gabrielle Roth.  A prostredníctvom TranceDance u Wilberta Alixa.
Od roku 2000 do 2007 som absolvovala veľkú a neoceniteľnú školu nielen tancovania, ale aj života samotného organizovaním a tlmočením workshopov 5 rytmov s akreditovanými zahraničnými lektormi v Bratislave a v Brne (moja vďaka patrí Saryovi a Mati z Holandska a Julie Deal z Anglicka).
Okrem toho som viedla pravidelné tanečné stretnutia pre záujemcov.

Počas doterajšieho obdobia sebapoznávania, učenia sa, experimentovania a po silnom transformačnom zážitku v rámci profesionálneho TranceDance tréningu (2006) som postupne dospela k samostatnej forme, ktorá je veľmi plynulá, organická a otvorená.

Liečivý ANANDA DANCE je TANEC PRE VŠETKÝCH, lebo ako hovorí G.Roth “každý, kto má telo, je tanečník”.

Ak máte kdekoľvek záujem o AnandaDance Workshop, môžete ma kontaktovať na ananda(at)ananda.sk alebo na tel. čísle 0903 177 281. Ak nemáte k dispozíi kvalitný sound systém, môžeme použiť vlastný.


AnandaDance
je cesta k sebe a zvnútra von a podľa potreby naspäť, ale nikdy nie v tej istej podobe. Je to nekonečný pohyb po špirále.

A toto je myšlienkový pochod, ktorým som pomaly dospievala k momentálnemu stavu. Jeho stupne vždy odrážali aj názvy, ktoré sa mi objavovali

Najprv som tomu hovorila Clematis Dance Experience:

Clematis = prechod od rojčenia, denných snov, zasnenosti k vedomému snívaniu, k tvorbe vlastného života, k rozvoju tvorivosti v každej oblasti (v Bachovej kvetovej terapii sa používa esencia z tejto rastliny s touto „náplňou práce“)

Dance = tanec, pohyb ako najprirodzenejší a najstarší vyjadrovací prostriedok, nástroj uvoľnenia, prejavenia, prostriedok sebapoznania, poznania druhých, vyššieho poznania… veľký vesmírny tanec, život samotný: tanec je pohyb a pohyb je život

Experience = skúsenosť, zážitok, ktorý transformuje, premieňa, bez neho nie je možné hlboké poznanie, ani nijaký rozvoj

A keďže to všetko smeruje k

Ananda = radosť zo života, pocit blaženosti z prežívania večných premien a veľkej jednoty prostredníctvom tvorby; obsahuje vyššiu formu súcítenia so všetkým živým, s planétou i vesmírom samotným, z poznania, že človek nie je izolovaná jednotka, ale validná súčasť veľkého celku, ktorý je inak pre človeka neuchopiteľný,

z Clematis Dance Experience sa časom stal  Tanec ako liek – HealingDance a napokon

ANANDA DANCE
– spôsob sebapoznania, sebavyjadrenia, kontaktu so sebou, s druhými a s veľkým celkom, ktorý nás presahuje, uvoľnenia v tanci, v pohybe vo vlastnom rytme a tempe.

Nebolo možné nevšimnúť si liečivé následky.

Lebo akonáhle človek pomocou extatického tanca začne  prechádzať zo stavu bežnej rutiny, zotrvačnosti, „depky“ či ľahostajnosti do iného – inšpirovanejšieho, plnšieho stavu bytia, zároveň sa lieči, a to na duši i na tele. Stáva sa umelcom vlastného života.

A stať sa umelcom vlastného života je najkrajšia méta, akú poznám.

Najnovšie články: