AnandaDance

Pohyb, tanec, voľnosť, extáza, radosť, sloboda

Jedinečné prepojenie extatického tanca a TranceDance.

Aktuálne termíny kurzov a workshopov sú vpravo v Kalendári.

Kurz alebo workshopy si môžete objednať kdekoľvek, kde sa zíde tucet záujemcov: ananda@ananda.sk,  0903 177 281

Liečivý ANANDA DANCE  je  TANEC PRE VŠETKÝCH

Je to organická cesta k sebe a zvnútra von a podľa potreby naspäť, ale nikdy nie v tej istej podobe.

Je to nikdy nekončiaci pohyb po špirále.

Veľmi jednoduchý a pritom hlboko pôsobiaci spôsob práce s telom, zmyslami, emóciami a mysľou. Je to druh extatického tanca bez vopred danej formy, meditácia v pohybe.

– má jednoznačné liečivé účinky (syndróm vyhorenia, úzkosti, fóbie…)
– podporuje integritu osobnosti a jej rozvoj a rast
– prináša jasnosť mysle
– sprostredkováva vrcholné zážitky prebudenia, jednoty
– odstraňuje zo života strnulosť, zacyklenie, “depky”
– odstraňuje komunikačné bloky a bariéry
– odstraňuje predsudky voči sebe a iným
– pomáha prijímať pozitívne i negatívne emócie, aj svoje temné stránky bez hodnotenia a pomáha ich premieňať
– posilňuje zdravé sebavedomie
– prináša do života sviežosť a radosť
– obnovuje tvorivosť
– oslobodzuje

Je založený na

– tréningu pozornosti a uvedomovania si tela, emócií a mysle
– zámere skúmať, spoznávať, hľadať, naplno prežívať
– tvorbe zdravších vzťahov a spojení k sebe, druhým i tomu, čo nás presahuje, súcitu a schopnosti žiť plný život

Využíva
– pohybové a dychové cvičenia
– spontánny tanec
– prvky obradového a rituálneho divadla a oslavy

História ANANDA DANCE
Tento spôsob práce s telom a dušou sa vyvinul počas mojej dnes už 30 ročnej osobnej cesty, ktorá sa začala pantomimickými školami, jógou a štúdiom diela predovšetkým Rudolfa Labana, ale aj Etiennea Decrouxa, Jacquesa Dalcrozea, Mary Wigman.

Vtedy som sa začala zoznamovať aj s prácou veľkého poľského divadelníka, experimentátora a výskumníka ľudského tela a mysle, Jerzyho Grotowského a jeho hercov. Jeho idey a postupy ma nadchli a stále nadchýnajú najmä preto, že považoval umenie za hybný prostriedok (vehicle) skúmania a osobnostného rastu človeka. Odkazom, ktorý je pre moju prácu dôležitý, je aj to, že vrátil umeniu a tým vlastne aj životu jeho posvätný charakter, vertikalitu.  A predovšetkým rešpekt k organickosti psychofyzických procesov.

Ďalšiu výraznú časť svojej osobnej cesty a premeny som absolvovala najmä prostredníctvom 5 rytmov Gabrielle Roth (11 rokov) a TranceDance (facilitátorský tréning).

Od roku 2000 som organizovala a tlmočila workshopy 5 rytmov s akreditovanými lektormi na Slovensku a na Morave. Okrem toho som viedla pravidelné tanečné stretnutia pre záujemcov, počas ktorých som stále viac opúšťala terén 5 rytmov a nasledovala vlastné vnútorné impulzy a inšpirácie.

Počas toho obdobia sebapoznávania, učenia sa, experimentovania a po silnom transformačnom zážitku v rámci profesionálneho TranceDance tréningu som postupne dospela k samostatnej forme, ktorá je veľmi plynulá, organická a otvorená.

V istom období som tomu hovorila Clematis Dance Experience:

Clematis = prechod od rojčenia, denných snov, zasnenosti k vedomému snívaniu, k tvorbe vlastného života, k rozvoju tvorivosti v každej oblasti (v Bachovej kvetovej terapii sa používa esencia z tejto rastliny s touto „náplňou práce“)

Dance = tanec, pohyb ako najprirodzenejší a najstarší vyjadrovací prostriedok, nástroj uvoľnenia, prejavenia, prostriedok sebapoznania, poznania druhých, vyššieho poznania… veľký vesmírny tanec, život samotný: tanec je pohyb a pohyb je život

Experience = skúsenosť, zážitok, ktorý transformuje, premieňa, bez neho nie je možné hlboké poznanie, ani nijaký rozvoj

A  všetko nakoniec smeruje k

Ananda = radosť zo života, pocit blaženosti z prežívania večných premien a veľkej jednoty prostredníctvom tvorby; obsahuje vyššiu formu súcítenia so všetkým živým, s planétou i vesmírom samotným, z poznania, že človek nie je izolovaná jednotka, ale validná súčasť veľkého celku, ktorý je inak pre človeka neuchopiteľný

ANANDA DANCE

– spôsob sebapoznania, sebavyjadrenia,  kontaktu so sebou, s druhými, s veľkým celkom , ktorý nás presahuje, uvoľnenia v tanci, v pohybe vo vlastnom rytme a tempe.

Nebolo možné nevšimnúť si liečivé následky. Lebo akonáhle človek pomocou extatického tanca začne prechádzať zo stavu bežnej rutiny, zotrvačnosti, „depky“ či ľahostajnosti do iného – inšpirovanejšieho, plnšieho stavu bytia, zároveň sa lieči, a to na duši i na tele.

Stáva sa umelcom vlastného života.

A stať sa umelcom vlastného života je najkrajšia méta, akú poznám.

Najnovšie články: