Terapeutické poradenstvo

Syndróm vyhorenia, úzkosť, napätie, búšenie srdca, nespavosť, náročná životná situácia?

Kontakt: PhDr. Nina Jassingerová
e-mail ananda@ananda.sk, telefón 0903 177 281
Kramáre, Bratislava (presná navigácia pri rezervácii termínu)

Sprevádzaním týmto obdobím a stavom vám

 • pomôžem uvedomiť si, kde sa práve nachádzate vo svojom živote
 • objavovať zmysel toho, čo sa deje, a začleniť to konštruktívne do svojho života
 •  prijímaťmeniť veci, ktoré sa dejú. A samozrejme, v prvom rade seba.

Pri syndróme vyhorenia, depresívnych či úzkostných stavoch  pomáha aj psychofyzický koučing. Je to individuálny koučing, ktorý

 • smeruje k uvoľňovaniu psychického a fyzického napätia
 • učí zvládať úzkosti a ich prejavy
 • pomáha vrátiť sa do života pri syndróme vyhorenia
 • pomáha pri tréme – strachu z vystupovania pred publikom
 • zvyšuje koncentráciu a vnímavosť
 • pomáha odstraňovať psychické a fyzické bloky

Nástroje psychofyzického koučingu:

 • terapeutické rozhovory
 • relaxačné techniky a práca s telom (bioenergetické cvičenia, dychové a hlasové cvičenia)
 • mindfulness – tréning bdelej pozornosti pre pokojnú myseľ a narábanie s emóciami

Cenník:  1 hodina/30 Eur, ďalšia hodina v rámci jedného sedenia 20 Eur

Ak klient zruší stretnutie v deň dohodnutého termínu alebo bez oznámenia nepríde, zaplatí základnú hodinovú sadzbu 30 Eur.

Ak zruší stretnutie deň pred dohodnutým termínom, zaplatí 15 Eur.

Najnovšie články: