Shiatsu

Nina Jassingerová

článok publikovaný v časopise Wellness

“Z ki sa stáva ľudské telo tak, ako sa z vody stáva ľad. Tak ako voda zamrzne na ľad, aj ki sa zahusťuje a vytvára ľudské telo. Keď sa ľad roztápa, opäť sa stáva vodou. Keď človek zomiera, stáva sa opäť duchom. Nazýva sa teraz duch, tak ako sa roztopenému ľadu hovorí voda.“ Wang Chong, 27 – 97 n.l.


Shiatsu je blahodarne uvoľňujúca, regenerujúca a liečivá procedúra. Pri tejto fyzickej a energetickej harmonizácii sa používa tlak prstov, dlaní, lakťov, prípadne kolien či chodidiel. Pomocou tlaku na určité body pozdĺž energetických dráh – meridiánov sa naprávajú vnútorné dysfunkcie organizmu, podporuje sa zdravie a odstraňujú sa jednotlivé ťažkosti. O shiatsu sa hovorí ako o metóde, ktorá je diagnostikou i liečbou v jednom.

Pôvod: Japonskí mnísi začali v 10. storočí študovať v Číne buddhizmus. Pritom sa poučili aj o tradičnej čínskej medicíne a s novonadobudnutými vedomosťami sa vrátili domov. Tam začali s osvojenými informáciami ďalej pracovať, rozvíjali ich, kombinovali, experimentovali. A podobne ako pri experimentovaní s inými čínskymi tradíciami, ako je čajový obrad alebo aranžovanie kvetov, vytvorili jedinečnú japonskú liečivú formu zvanú shiatsu. Je to teda kombinácia teoretických princípov tradičnej čínskej medicíny a techniky podobnej akupunktúre, avšak bez použitia ihiel i akýchkoľvek iných pomôcok. Základom sa stala prastará tradičná čínska masáž amma (alebo anma).

Novodobá história: V roku 1919 Tokujiro Namikoši prvýkrát začal používať označenie shiatsu, čo doslova znamená tlak prstom. On sám nemal pôvodné vzdelanie v tradičnej čínskej medicíne a svoju techniku zdokonaľoval metódou pokus-omyl. V roku 1925 založil školu a napokon koncom 50. rokov si už shiatsu v Japonsku získalo vážne uznanie..

Jeho žiak Šizuto Masunaga, ktorý bol zároveň psychológom a študentom zen buddhizmu, začal do praxe shiatsu vracať jeho psychologický i duchovný rozmer. Ten sa totiž pod vplyvom politických a ideologických tlakov zo shiatsu a podobných metód v 20. storočí začal vytrácať. Vďaka Masunagovi začali terapeuti v 60. rokoch prekonávať čisto fyzický prístup.

V roku 1964 japonské ministerstvo zdravotníctva oficiálne definovalo shiatsu ako samostatnú liečebnú metódu.

Z Namikošiho a Masunagovho prístupu vznikli podľa ich ďalších žiakov rôzne školy a štýly ako v Japosnku, tak v Amerike a Európe: Ohashiatsu (podľa učiteľa Ohashiho), makrobiotické shiatsu, bosonohé shiatsu, shiatsu-ki, zen shiatsu, josei-do a iné. Rozdiely medzi nimi nie sú zásadné a principiálne a navyše každý, kto so shiatsu pracuje, si postupujúcou praxou tvorí osobitý štýl. Osobitý štýl samozrejme neznamená ľubovôľu a nemá nič spoločné s rôznymi „intuitívnymi masážami“ bez znalosti remesla.

Namikoši so svojimi synmi uviedol shiatsu do USA v roku 1953. V súčasnosti sa shiatsu stalo vyhľadávanou pravidelnou „údržbou“ pre milióny ľudí nielen v USA, ale aj v Anglicku, Nemecku, Holandsku či v Čechách.

Aké neduhy napráva shiatsu: Názov diagnózy podľa západnej medicíny, napríklad vysoký tlak, ischias, migréna, dysmenorea a iné, sa pri shiatsu nepoužívajú. Slúžia však ako dodatočná informácia pre terapeuta. Z tohto hľadiska teda môžeme povedať, že shiatsu prináša výsledky pri akejkoľvek diagnóze. Určite ho však v súčasnosti ocenia najmä ľudia so sedavým zamestnaním, trpiaci bolesťami či poškodeniami chrbtice, stuhnutím šije, kolien, bolesťami kĺbov alebo ľudia zaťažení stresom, úzkosťami, trpiaci migrénami, poruchami tlaku, menštruačnými bolesťami, predmenštruačným syndrómom, nervovými poruchami, nespavosťou, astmou….

Z hľadiska západnej medicíny shiatsu priamo upokojuje autonómny nervový systém, čím sa uvoľňuje aj nervové napätie a zvyšuje tak odolnosť voči stresu. Tým, že podporuje krvný a lymfatický obeh, pomáha aj udržiavať a zlepšovať svalový tonus a funkčnosť vnútorných orgánov. Tak isto posilňuje imunitný systém a napomáha vylučovaniu toxínov.

Preto je pravidelné shiatsu aj dôležitou prevenciou chorôb.

Kedy sa vyhnúť shiatsu: pri akútnych chorobách ako je chrípka a jej podobné stavy s horúčkou, pri akútnych zápaloch a otvorených ranách, tak isto pri rakovine je namieste opatrnosť

Podstata shiatsu: Je to práca s energiou zvanou ki (čchi, prána…), s konceptom 5 živlov a ich interakcií, s harmonizovaním jinu a jangu.

Dôležité je aj to, že terapeut zen shiatsu sa učí vyciťovať disharmónie bezdotykovo rukami a pracuje v meditačnom stave. Klientovi tak účinnejšie pomáha dostať sa postupne do stavu hlbokej relaxácie, ktorá mu umožňuje dostať sa do kontaktu s vlastnou samoliečivou silou.

Ani pri shiatsu, podobne ako pri iných celostných (holistických terapiách), nejde o priame odstraňovanie symptómov, ale o normalizáciu životnej energie tak, aby sa v organizme vytvorili podmienky na odstránenie symptómov. Dôraz sa kladie na zdravie a nie na chorobu.

Niektoré z blahodarných účinkov shiatsu: redukcia stresu, úzkosti a únavy, regulácia krvného tlaku , odstraňovanie stuhnutosti, zvýšená vitalita a energia, vracia pružnosť pokožke i svalom, vracia pohyblivosť kĺbom, zlepšuje trávenie a funkcie endokrinného systému, reguluje funkcie nervového systému, zmierňuje či odstraňuje bolesti, postupne napráva nesprávne držanie tela.

Navyše: Neoddeliteľnou sférou pôsobenia shiatsu je emocionálna oblasť. Tým, že uvoľní stagnujúcu energiu, umožní aj voľnejší priechod nahromadených pocitov a emócií. Preto človek, ktorý si pravidelne dopraje shiatsu, postupom času menej zadržiava nepotrebné emócie a rýchlejšie ich spracováva.

Čo je ki (čchi)?: V tomto kontexte ide o základnú životnú enegiu všetkých živých bytostí vrátane človeka. Táto energia sa neustále premieňa a cirkuluje. Tečie ľudským telom a má svoje dráhy, ktoré sa nazývajú meridiány. Voľný tok ki je životne dôležitý pre fyzické, mentálne a emocionálne zdravie. Nahromadenie alebo naopak nedostatok ki na niektorých miestach, spôsobujú rôzne chorobné symptómy. To je základná myšlienka orientálnej medicíny. Tieto nezrovnalosti v toku ki sú bežné. Ak im však nevenujeme pozornosť a pravidelne ich preventívne neodstraňujeme, môžu viesť k chorobným symptómom.

Dnes už vieme, že ki vytvárajú elektomagnetické, ultrazvukové a infračervené vibrácie, ktoré môžeme vnímať i mentálne smerovať. Intuitívne ich vnímame ako auru. Aura znamená žiara, teda vyžarovanie tejto energie.

Meridiány: prastarí indickí a čínski praktici v dávnych časoch postupne objavili dráhy, po ktorých sa pohybuje životná energia vzostupným i zostupným smerom ( v Indii sa im hovorí nádí). Objavili 12 základných dráh a dve zvláštne. 6 je jinových, vnútorných a vzostupných, a 6 jangových, vonkajších a zostupných. Dve zvláštne dráhy vedú stredom tela. Každá z 12 dráh súvisí s funkciami určitého vnútorného orgánu, podľa ktorého je aj pomenovaná, a s určitými psychologickými a emocionálnymi črtami.

Nezrovnalosti v toku energie znamenajú, že jeden meridián jej má obyčajne príliš málo a iný príliš veľa. Následkom je , že jeden vnútorný orgán bude nadmerne výkonný a iný zase unavený. Tok energie v meridiánoch sa občajne vyrovnáva sám. Vďaka nadmernému stresu a nie práve harmonickému životnému štýlu to však nemusí „stíhať“. A tak pomáha shiatsu a zabezpečuje, aby malé, ale pretrvávajúce disharmónie neviedli k vážnejších chorobám.

Body – Tsubo: to sú body nachádzajúce sa na dráhach a práve cez sa najlepšie ovplyvňuje ki a jej tok. Pri tlaku na ne môže mať človek rôzne vnemy a pocity, pomerne časté sú mierna až silnejšia bolesť alebo šteklivý pocit. Vzdych, ston, výkrik, plač či smiech, to všetko môže nastať počas shiatsu. Aj to je spôsob, akým sa energia uvoľňuje a dáva do pohybu.

Kjó a jitsu: tieto pojmy označujú kvalitu energie, teda preplnenosť (jitsu) alebo nedostatočnosť (kjó), vysokú a zadržiavanú energiu alebo nízku hladinu, energetickú vyprázdnenosť, vyčerpanosť.

Podľa tejto kvality sú aj ľudia buď väčšmi typu kjó alebo jitsu. Väčšinou sa tieto kvality v rôznych stavoch dynamicky menia. Ak však jedna z týchto kvalít prekročí mieru a človek je celý viac kjó alebo viac jitsu a zotrváva v tomto stave dlhší čas, môže to ústiť do rôznych ochorení.

Pri typoch kjó býva tlak na body dlhší a jemnejší a postupne sa prehlbuje a tak „oživuje“ body i dráhy. Tak isto naťahovacie manipulácie sú dlhšie a výraznejšie. Naopak pri jitsu sú stláčania kratšie, ale rýchlejšie, viac sa využíva hojdanie a vytriasanie, aby sa rozptýlilo množstvo nahromadenej a stagnujúcej energie.

Pravidlá pri poskytovaní a prijímaní shiatsu: Klient leží na zemi, je oblečený – ideálne vo voľnom odeve z prírodného materiálu, ani klient ani terapeut by pred procedúrou nemali veľa jesť ani piť a určite nie bezprostredne pred ňou. Môže pritom znieť príjemná relaxujúca hudba. Terapeut by mal vedieť, či je klientka tehotná – vtedy sa niektoré oblasti a body neošetrujú. Dôležitá je atmosféra vzájomnej dôvery a uvoľnenosti.

Ako sa budete cítiť po shiatsu: Reakcie sú síce individuálne, ale bezprostredne to býva pocit pohody a úľavy, oddychu.

Ide však o prácu v stave hlbokej relaxácie, ktorá zasahuje hlavné funkčné systémy ľudského tela, takže sa stáva, že po prvých ošetreniach sa objavia uzdravujúce reakcie. Môžu to byť pocity ako pri nachladnutí, chrípke, niekedy zosilnejú pôvodné alebo sa objavia staršie bolesti , môže nastať zvýšené vylučovanie hlienov, kašeľ, pocit únavy alebo naopak pocit prebytku energie, emócie sa môžu prechodne rozbúriť a podobne.

To všetko sú signály, že sa rozbehol proces nápravy, uzdravovania. Najdôležitejšie je pravidelne pokračovať v shiatsu a neprerušovať či nezastavovať tento proces. Tak isto je vhodné pravidelne pokračovať aj po odznení reakcií.

Dôležité je uvedomiť si, že mnohí veľmi pracovne vyťažení ľudia alebo ľudia, ktorí sa celkovo ťažko uvoľňujú a popúšťajú vlastnú kontrolu, sa do hlbokej relaxácie dostanú až po viacerých shiatsu. Dá sa povedať, že ľudia, ktorí úplne zrelaxujú už pri prvom ošetrení, sú skôr v menšine.

Prečo niektorým ľuďom shiatsu nepomáha: Sú ľudia, ktorí celkom stratili kontakt so svojím telom a uvedomujú si ho, iba keď cítia bolesť. Shiatsu môže priniesť výsledky aj pre nich, museli by však vyvinúť značnú trpezlivosť a vedome spolupracovať. Žiaľ, práve tieto typy ľudí trpezlivosťou neoplývajú.

Aj ľudia trpiaci obezitou to majú pri shiatsu ťažšie. Zásoby podkožného tuku a tuku nahromadeného okolo vnútorných orgánov vytvárajú významné bariéry pre ki a jej tok. Shiatsu im môže prospieť, ale najlepšie v súčinnosti s celkovou úpravou stravy a životného štýlu, a teda so znižovaním hmotnosti.

Ako dlho trvá shiatsu: cca 60 minút

Ako často mám chodiť na shiatsu: Na spriechodnenie a prvé zharmonizovanie všetkých dráh sú potrebné tri ošetrenia. Na dosiahnutie trvalejších výsledkov je potrebné absolvovať minimum desať ošetrení. Keď dosiahneme tieto pozitívne zmeny, treba si zvoliť individuálne vyhovujúcu pravidelnosť ďalšej „údržby“. Ako ideálny model odporúčam jednu „trojku“ raz za tri-štyri mesiace alebo jedno shiatsu raz za dva –tri týždne.

Príbuzné terapie:

Thajská masáž

Jej presný názov je nuad phaen boran, čo znamená starodávna alebo tradičná masáž. Spočíva na tých istých základoch a princípoch ako shiatsu a podobne aj prebieha. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo pri shiatsu sa okrem tlaku používajú rotácie končatín, naťahovanie, vytriasanie, hojdanie, precvičovanie kĺbov, pri thajskej masáži sa od klienta vyžaduje istá aktivita, lebo sa tu využívajú pozície vychádzajúce z jogy. Preto má aj prezývku „joga pre lenivých“.

Jin Šin Džiucu

Japonská forma svojpomocnej akupresúry, pri ktorej sa používajú skôr jemné dotyky či hladenie. Prostredníctvom dotykov na 26 tzv. „bezpečnostných energetických zámkach“, ktoré sa nachádzajú pozdĺž meridiánov, sa dosahuje cieľová harmonizácia.

Bosonohé shiatsu

Používajú sa pri ňom chodidlá a dosahuje sa tak silnejší a dôraznejší tlak.

Shiatsu na stoličke

Je to špeciálna krátka forma shiatsu, ktorej cieľom je rýchle osvieženie, odstránenie únavy či bolesti, rýchla obnova pozornosti. Klient môže sedieť na obyčajnej alebo špeciálnej stoličke a terapeut pracuje na jeho chrbte až po boky a kostrč, na hlave a rukách. Terapeut pritom používa presnú choreografiu postojov a hmatov, ktorá trvá cca 15 minút.

 

Najnovšie články: