Bachova kvetová terapia

Objednávky na Bachovu kvetovú terapiu: PhDr. Nina Jassingerová, ananda@ananda.sk, 0903 177 281

Nina Jassingerová/pre časopis Wellness

Terapia pomocou Bachových esencií z určitých divorastúcich kvetov je jemný, pozvoľný, dlhodobo pôsobiaci spôsob harmonizácie duševného stavu.

Aké neduhy naprávajú: Mentálne a emocionálne disharmónie rôzneho pôvodu – stres z  prepracovanosti, smútku, žiarlivosti, úzkosti, hnevu, nízkeho sebavedomia, trémy, netrpezlivosti, precitlivenosti, strachov, obáv, únavy duševnej i fyzickej, pocitov osamelosti, opustenosti, prílišnej zodpovednosti, nespavosti…

Pomáhajú zvládať záťažové situácie ako je rozvod, predoperačné stavy, obdobie okolo a počas menopauzy, skúšky, pohovor do zamestnania, strata zamestnania, odchod do dôchodku, strata blízkeho človeka, tehotenstvo, materstvo, dlhodobé staranie sa o chorých, chronické choroby a mnohé iné, ktoré človek subjektívne pociťuje ako záťaž či nadmerný stres.

Pomáhajú zvládať a dobre dopĺňajú akékoľvek iné spôsoby liečby – klasické i alternatívne.

Sú dobrou prevenciou chorôb, keďže pomáhajú zachovávať duševnú rovnováhu, a tá je pre udržanie zdravia podstatná.

Ako pôsobia: pozitívnymi vibráciami tej ktorej rastlinky pomáhajú odplavovať negatívne emócie, ktoré v určitej situácii a stave začali u človeka prevládať.

Predpisujú sa na stav mysle, nie priamo na fyzické problémy. Lebo práve neharmonický stav mysle a negatívny duševný stav je podľa tejto teórie  väčšinou pravým pôvodcom  fyzickej choroby. A ak sa ten nelieči, odďaľuje sa aj uzdravenie tela.

Bez problémov a účinne sa používajú aj u zvierat.

Čo sú Bachove kvetové esencie: Sú to energetické výťažky z presne určených divorastúcich rastlín z tak isto presne určenej oblasti v Anglicku. Obsahujú energiu a informáciu z týchto kvetov. Ľudia si ich často zvyknú mýliť s aromaterapeutickými olejmi. Bachove esencie však neobsahujú esenciálne oleje, a teda nemajú ani nijakú arómu. Preto sú neškodné a vhodné aj pre alergikov. Tieto esencie sú určené na užívanie vo forme kvapiek.

Rescue Remedy: je to jediná predpripravená zmes esencií, tzv. krízová alebo záchranná zmes, ktorá obsahuje 5 esencií a má veľmi široké využitie  napríklad pri nehodách či úrazoch, keď človek (alebo zviera) stratí vedomie, alebo kým sa čaká na príchod lekára. Užitie Rescue Remedy zmierňuje alebo odstraňuje následky energetického šoku, ktorý inak môže v organizme spôsobiť vážnejšie škody.  Takýto šok nám môže spôsobiť čokoľvek – od úľaku cez náhly emocionálny stres z nejakej správy alebo nečakanej či očakávanej udalosti až po spomínané nehody.

Snáď najkurióznejší, ale aj najkrajší zážitok s Rescue Remedy som mala vtedy, keď mi kamarát priniesol sovu, ktorá vletela oknom do uzavretého priestoru a narazila tak silno, že stratila vedomie, odpadla a bola skutočne úplne „tvrdá“. Nakvapkala som na ňu RR a kým sme brázdili Bratislavu od ZOO cez Slobodu zvierat  po veterinárne ambulancie, sem tam som na ňu kvapkala striedavo homeopatický šokový liek Aconitum a RR. Ako sme sa konečne priblížili k jedinej otvorenej ambulancii, u sovy sa objavili prvé náznaky života. Keď sme vystúpili z auta, sova sa trochu pohla. Tak sme ešte chvíľu čakali. A odrazu sa mi vymkla z rúk, roztiahla krídla, zakrúžila nad nami a odletela.

Podstatu liečby kvetovými esenciami popísal Dr. Bach v knižke Vylieč sa – objasnenie a liečba pravej príčiny chorôb, 1931. Duše podľa neho predstavujú nepremožiteľné a nesmrteľné božské iskry a sú našimi skutočnými, teda vyššími „ja“. Táto duša alebo vyššie ja vždy vie, aké podmienky sú potrebné na zdokonalenie ľudskej povahy. Keď sú duša človeka a jeho osobnosť  v harmónii, je to ten najlepší predpoklad na to, aby bol vcelku zdravý a podľa možnosti šťastný. Keď však osobnosť stráca, alebo celkom stratí spojenie s dušou, prestáva počúvať jej hlas a nasledovať jej vedenie, vtedy vzniká pôda pre choroby a trvalejšie a silnejšie pocity nespokojnosti a nešťastia. Toto je teda vlastná príčina chorôb. Ani choroby samotné však Bach nevnímal negatívne. Podľa neho sú pre človeka v podstate dobrodením v tom zmysle, že nútia osobnosť poddať sa božskej vôli duše.

A pomáhať v tom znovuspojení so svojou dušou mu môžu práve špecifické liečivé účinky esencií z divých rastlín. Životná sila alebo duševná kvalita či vlnová dĺžka každej  z týchto rastliniek sa dá preniesť do vody a potom na ľudí. Duševná kvalita rastliny má istú afinitu ku kvalite ľudskej duše a každá rastlinná duševná kvalita harmonizuje svoj ľudský proťajšok s jeho vlastnou dušou, teda vyšším ja.

Takto je možné pozitívne premieňať a spracovávať subtílne emocionálne stavy bytia ako je depresia, úzkosť, podráždenosť, intolerancia, nedostatok dôvery, nenávisť alebo egoizmus. A v priebehu dlhšieho procesu liečby následne liečiť aj telo.

Duša ako božská iskra nás podľa E. Bacha vedie k zmyslu nášho života. Ak svojím egom (osobnosťou, vôľou) neustále spochybňujeme jej „vedúcu úlohu“ alebo ubližujeme druhým či sebe, narúša to naše vrodené cnosti ako je odvaha, láska, pokoj mysle, pokora, sila a pochopenie a premieňa ich na  strach, nerozhodnosť, depresiu, netrpezlivosť, krutosť, nenávisť či vlastnícke sklony. Tento proces vyvoláva chorobu, ktorá má pôvod v duchovnej oblasti. A preto aj liečbu či liek treba hľadať v tejto oblasti.

Dr. Bach vyšiel z týchto myšlienok a postupne označil 38 archetypálnych stavov duše a objavil rastliny, ktoré ich stelesňujú. Rastliny a byliny sa síce používali pri liečení vždy, až Bach však objavil rozdiel medzi medzi tými, ktoré zmierňujú symptómy a rastlinami „vyššieho rádu“, ktoré obsahujú zvláštnu liečivú silu.

Vzťah duše a tela: Edward Bach si bol vedomý toho, k čomu dnes dospieva aj tzv. psychosomatická medicína. Teda, že to, čo sa prejavuje na tele, má určite svoj pôvod či proťajšok v psychike. Okrem iného napísal: „Ak trpíte stuhnutím kĺbov alebo končatín, môžete si byť istí, že stuhnutosť je aj vo vašej mysli, že sa tvrdohlavo držíte nejakej myšlienky, nejakého princípu, možno nejakej konvencie, zvyku, ktorých by ste sa mali vzdať. Ak máte napríklad astmu, nejakým spôsobom zrejme dusíte niekoho iného… Podľa toho, v ktorej časti tela pociťujete problémy, môžete vydedukovať, kde robíte chybu. Ruka – nesprávna činnosť, chodidlo – zlyhanie pri pomáhaní iným, mozog – nedostatok kontroly, srdce – nedostatok, nadbytok alebo nesprávne konanie v oblasti lásky, oči – neschopnosť vidieť a pochopiť pravdu, keď sa pozeráte.“

Negatívne emocionálne stavy: vznikajú tak, že pôvodné „cnosti“ , ktoré nás inak spájajú s vyšším ja, sa menia na negatívne obrazy. Napríklad odvaha a dôvera sa menia na strachy, sebavedomie sa mení na komplexy menejcennosti, dobrá nálada na melanchóliu, pokora na aroganciu, odpúšťanie či  prijímanie na obviňovanie, nádej na beznádej a zúfalstvo, viera či dôvera na nedôveru a pesimizmus.

Bach rozdelil negatívne emocionálne stavy do siedmich základných kategórií:

  1. Strach
  2. Neistota
  3. Nedostatok záujmu o prítomnosť
  4. Osamelosť
  5. Podliehanie vonkajším vplyvom a myšlienkam
  6. Depresia a zúfalstvo
  7. Prílišné zaoberanie sa druhými

Bachova kvetová terapia a homeopatia: Dá sa povedať, že táto terapia vznikla ako výhonok homeopatie, keďže Bach praktizoval ako klasickú medicínu, tak homeopatiu a na jej základe začal hľadať liečbu, ktorá by bola ešte jednoduchšia a zasahovala jemne, ale priamo do oblasti príčin chorôb.

Hlavné rozdiely medzi homeopatiou a Bachovou kvetovou terapiou:

Homeopatia                                                                          Bachova kvetová terapia

Množstvo, dnes už tisícky homeopatík v rôznych                38 esencií a nijaké rozdiely v potenciách                                                                             potenciách

Náročná repertorizácia, teda určovanie lieku                                    Rýchle určenie vhodnej zmesi

Podáva sa iba jeden liek v jednom čase, nekombinujú sa       Podáva sa zmes niekoľkých, ale najviac 6-7 esencií

Homeopatické zhoršenie počas liečby                                    Nijaké zhoršenie

Nemalo by nastať dlhodobejšie alebo opakované užívanie, najmä niektorých liekov a potencií

Môžu sa užívať alebo opakovať akokoľvek dlho či často

 

Spoločný základ: obe terapie sú založené na energii, vibrácii a informácii a na podobnosti s obrazom a stavom človeka, ktorý sa chce liečiť.

Edward Bach a jeho cesta: Začiatkom 20. rokov si tento britský lekár  a bakteriológ začal viac a viac uvedomovať, že  konflikt medzi osobnosťou človeka a jeho dušou vedie k negatívnym emocionálnym stavom.  Ak sa tento konflikt alebo prerušenie ani po nejakom čase nedostane do harmónie, odzrkadlí sa na fyzickej úrovni ako choroba. Stále menej a menej ho uspokojoval spôsob, akým klasická medicína ignorovala citové a duchovné aspekty, také jedinečné a charakteristické pre ľudskú existenciu. Bol presvedčený, že v prírode je možné nájsť nejaký jednoduchý liečebný systém, ktorý môže naprávať práve tieto duševné disharmónie. Bach síce už jedenásť rokov pôsobil aj ako homeopat na Londýnskej homeopatickej klinike, nojeho viera, že musí existovať ešte niečo oveľa jednoduchšie, bola neotrasiteľná.

V roku 1928 sa teda Dr.Bach vybral do Walesu, kde najskôr objavil prvé dve z neskorších tridsiatich siedmich rastlín (38-a je esencia pramenitej vody), ktoré dnes tvoria Bachovo repertorium kvetových esencií. Po návrate do svojho londýnskeho laboratória ich pripravil podobným spôsobom ako orálne vakcíny, s ktorými pracoval v rámci svojich bakteriologických výskumov. Potom ich podal tým pacientom, kde to zodpovedalo ich emocionálnemu profilu, nie však ich fyzickým symptómom. Výsledky predčili jeho očakávania. V tom momente mal istotu, že je na správnej ceste. Ako pokračoval vo svojich pozorovaniach, pokusoch a omyloch, zistil, že určité kvetiny majú jedinečnú energiu alebo priam životnú silu, schopnú  harmonizovať negatívne emocionálne stavy, ktoré zakúšame v každodennom živote, počas veľkých životných zmien a v krízových situáciách. Ďalej objavil, že použitím istej variácie homeopatickej metodológie je možné zachytiť vibračné alebo energetické liečivé vlastnosti kvetín. Tento proces výroby umožnil ich bezpečné užívanie a jemné a jednoduché, ale hlboké pôsobenie. Použil ho teda na prvých troch kvetoch – Mimulus, Clematis a Impatiens. Účinok týchto esencií bol ohromujúci a ďaleko predčil jeho skoršie pokusy, kde ešte pracoval s materiálnou látkou. Vtedy mu svitlo, že toto je to “pravé orechové”, čomu sa má venovať.

V roku 1930 zavrel svoju lekársku prax a výskumné laboratórium na Harley Street v Londýne. Niekoľko nasledujúcich rokov strávil na anglickom vidieku. Pokračoval v pozorovaní negatívnych emócií u seba i ostatných ľudí a v hľadaní kvetín, ktorých esencie by ich dokázali harmonizovať. V roku 1934 sa napokon usadil v Oxfordshire v malej usadlosti, ktorá je dodnes domovom Nadácie a centra dr. Edwarda Bacha. Práve tu Bach stihol dokončiť svoje dielo predtým, než ako päťdesiatročný v roku 1936 zomrel. Bach mal rakovinu, zomrel však údajne skôr vyčerpaním a v relatívne mladom veku. To je jeden z obľúbených argumentov skeptikov – prečo človek, ktorý vynašiel taký geniálne jednoduchý liečebný systém, nevedel vyliečiť sám seba a predčasne zomrel? K tomu treba dodať snáď iba to, že devätnásť rokov pred jeho smrťou mu kolegovia lekári po vyšetrení a diagnóze dali nanajvýš tri mesiace života.

Jeho esencie sa dnes s veľkým úspechom distribuujú v 66 krajinách sveta a používajú v ešte viacerých. Dodnes sa prísne zachováva spôsob i lokality zberu pukov určených rastlín a stromov.

Ako sa esencie pripravujú: Pripravujú sa dvojako, keďže nie všetky kvety kvitnú v čase, keď je dostatok slnka. Prvá je slnečná metóda. Kvety sa trhajú počas teplého slnečného dňa, potom sa vložia do sklenenej misky s čerstvou pramenitou vodou z potoka, ktorý je čo najbližšie miestu, kde kvitnú. Miska sa na dve hodiny vystaví pôsobeniu slnka. Podľa Edwarda Bacha sa vibrácie kvetov pôsobením slnečného svitu prenesú do vody, ktorá je potom energeticky impregnovaná. Kvety sa potom vyberú a pridá sa rovnaké množstvo alkoholu ako konzervant. Takto sa pripravujú zásobné fľašky, z ktorých sa potom pripravujú riedené užívacie zmesi. V druhom prípade sa používa varenie. Kvety a puky sa prevaria a výťažok sa niekoľkokrát prefiltruje a opäť sa premieša s rovankým množstvom alkoholu.

Ako sa určuje individuálna užívacia zmes: podľa odporúčania Bachovho centra terapeutickým rozhovorom, počas ktorého terapeut spoznáva aktuálny emocionálny svet a obraz klienta a na základe toho vyberie vhodné esencie. Človek si môže vyberať aj sám a experimentovať, pokiaľ však rieši nejaký hlbší alebo dlhodobejší problém, je lepšie konzultovať terapeuta z jednoduchého dôvodu, že človek sám väčšinou nemá od seba samého potrebný odstup a nevidí sa práve objektívne. Takže konzultácia mu zaistí čo najpresnejší výber.

Bachovo centrum neodporúča určovanie esencií kyvadlom, kineziológiou a podobne. Prečo? Bachovi išlo aj o to, aby sa ľudia naučili porozumieť sami sebe, chcel im umožniť sebapoznanie. A zároveň poskytnúť možnosť, ako napredovať a uzdravovať sa takým tempom, aké vyhovuje jednotlivcovi. A práve to umožňuje klasický rozhovor s terapeutom, ktorý je trénovaný najmä v počúvaní a v kladení otázok. Pokiaľ sa používajú rôzne mechanické alebo čisto intuitívne spôsoby určovania esencií, tak výber môže byť buď úplne vedľa, alebo môže byť naopak tak presný, že rovno zamieri na hlavnú príčinu a nemusí to byť práve tá oblasť, kam chce klient hneď teraz ísť. Takže nerešpektuje jeho tempo.

Bachove kvety a astrológia: Dlhoročný praktik Peter Damian vyvinul veľmi zaujímavý a podľa mojej skúsenosti účinný spôsob, ako v spojení s astrológiou využiť Bachove esencie na kedykoľvek dostupnú formu individuálneho „dobíjania bateriek“. Podarilo sa mu nájsť korešpondencie medzi dvanástimi rastlinami tohto systému a dvanástimi znameniami zverokruhu. Ak teda poznám presný dátum a miesto narodenia klienta, môžem podľa umiestnení niektorých dôležitých prvkov horoskopu v znameniach určiť jeho tzv. Udržiavaciu zmes. Funguje ako akýsi osobný elixír, ktorého význam sa prejavuje najmä pri dlhodobom užívaní. Pomáha totiž konštruktívne zvládať niektoré negatívne aspekty nášho horoskopu.

Príbuzné systémy: Hoci 38 Bachových esencií a ich nespočetné možnosti kombinácií pokrývajú skutočne najširšie spektrum emocionálnych stavov a umožňujú nenásilný osobný rast, a autorovi veľmi záležalo práve na jednoduchosti a hĺbke pôsobenia systému, predsa len nežil v období, kedy sa aj mnohé, pôvodne celkom prínosné myšlienky hnutí zastrešených mätúcim a príliš širokým pojmom New Age, zmenili na tvrdý biznis.

Od 90. rokov minulého storočia sa tak odrazu vyrojila záplava rôznych druhov esencií inšpirovaných Bachovým príkladom. Niekedy si dávajú záležať na vzletných pomenovaniach či opisoch jednotlivých esencií, ktoré majú evokovať vznešenosť duchovnej cesty (a niekedy budia dojem, že aj instantného osvietenia): Severoamerické kvety, Havajské esencie, Alpské kvety, Brazílske esencie (Araretama), Moravské kvety, Indické kvety, Zvieracie esencie….

A ako sa v tom vyznať? Nuž, inej cesty niet, ako experimentovať, možno aj medzi novinkami nájdete príjemné prekvapenie – alebo dôverovať heslu, že práve v jednoduchosti je krása (a účinnosť).

A čo na to Bach samotný? Napodiv predvídal, že nastane doba pokusov o  komplikovanie jednoduchého. Jeho systém však možno pripodobniť farbám – existujú iba tri základné farby, a aké farebné spektrum z toho vzniká!

Tieto lieky nás približujú našej duši, a tak nám prinášajú pokoj a úľavu pri utrpení.

Dr. Edward Bach

Keďže 80 percent chorôb tvoria psychosomatické ochorenia, Bachove kvety vrelo odporúčam.

Dr. Ravindra Kapadia

Najnovšie články: