Aura Soma

Nina Jassingerová/pre časopis Wellness

Keď sa moja kamarátka pred rokmi rozhodla, že chce pracovať s Aura somou, podstúpila kurz a s vervou otvorila svoju novú prax. Prišla som ju navštíviť a hneď po vstupe do dverí mi udrelo do očí čosi ako nádherný abstraktný obraz prežiarený neskutočnými farbami. Bola to kompletná sada flakónov naplnených tekutinami, ktoré akoby hrali v celom farebnom spektre – ako taký veľký širokospektrálny farebný organ…

Knižku „vynálezkyne“ Aura somy, Vicky Wall o zázraku farebnej liečby som už poznala, a tak som konečne na vlastné oči videla tú nádheru. Musím povedať, že môj prvý i posledný dojem bol ten, že určite už len samotný pohľad na tú symfóniu farieb musí byť liečivý. Keďže však aura soma patrí medzi tie novinky, ktoré povznikali v ostatných cca 20 rokoch, má jednu nevýhodu – vysokú trhovú new age cenu. A tak, žiaľ, aj milá kamarátka zakrátko musela premýšľať, ako a komu predá nákladnú sadu a ako sa zbaví dlhov. Nepomohli ani výkriky a afirmácie pozitívneho myslenia, polepené po celom byte…

Nuž ale odhliadnuc od cien, ktoré bezpečne vyselektujú vrstvu klientov, je aura soma celkom zaujímavé spestrenie v oblasti práce s dušou a telom, hoci nahraditeľné jednoduchšími a prístupnejšími celostnými terapiami.

Pozitívne pôsobenie farebného vyžarovania je napokon stará známa vec. Každá farebná zložka svetla má vlastnú vlnovú dĺžku a špecifické energetické vlastnosti. Farby skrátka pôsobia na našu psychiku a tento fakt využívajú ako terapeuti, tak architekti a dizajnéri, o umelcoch nehovoriac… V starom Ríme sa napríklad používali farebné náplaste na urýchlenie hojenia. Americkí Indiáni používali rôzne pomaľovania podľa želaného účelu: žltá na dodanie sily a odvahy, modrá a zelená na ochranu a povzbudenie od predkov a podobne. A Vicky Wall hovorí o našom zvoňajšku, aj o tom, ako používame farby, ako o výkladnej skrini nášho vnútorného bytia.

Čo je Aura soma?

Podstatu  vysvetľuje autorka takto: Zatiaľ čo lúče ultrafialového a infračerveného žiarenia môžu byť vo vysokých frekvenciách škodlivé,  vlnové dĺžky jej „živých“ farieb sa synchronizujú s vlnovými dĺžkami elektromagnetizmu tela, a tak ho vylaďujú.

Je to celostná duševná terapia, kde sa spája pôsobenie farebných frekvencií, kryštálov a prirodzených vôní, aby harmonizovali telo, ducha a dušu. Vicky Wall, dcéra znalca kabbaly a bylinkárstva, navyše siedme dieťa siedmeho dieťaťa, čo má u chasidských Židov svoj veľký význam, vyvinula farebné oleje Balance(Equilibrium) pre telo, voňavé Pomandery na ochranu aury a majstrovské esencie na podporu duševného rozvoja ako nástroj nielen liečby, ale aj sebapoznania a duchovného rastu. Ako sa napokon patrí pre všetky celostné metódy.

Aura je elektromagnetické pole, ktoré obkolesuje naše telo a ktoré môžu citliví ľudia vnímať. Soma znamená telo.

Vicky Wall mohla auru pozorovať od detstva. Otec ju zasväcoval do bylinkárskych znalostí a viedol ju k tomu, aby tvorivo využívala vlastnú intuíciu. Neskôr pracovala ako pomocníčka v lekárni, v ktorej vyrábali individuálne zmesi a krémy pre záklazníkov. Tam začala aj sama experimentovať a vyrábať vlastné hydratačné krémy. Postupne však zisťovala, že majú aj iné liečivé účinky. Zaujímala sa o teozofiu a bola členkou Subud, duchovného hnutia, ktoré založil v 20. rokoch 20. storočia Indonézan Muhammad Subuh. Podstatou spontánnych duchovných cvičení Subudu je prebúdzanie vnútorného Ja a podporovanie schonosti žiť plný život v priamom spojení s Bohom či Veľkou Životnou Silou. Subuh sám zažil spontánne otvorenie či prebudenie  a založil hnutie potom, čo zistil, že toto otvorenie môže priamo sprostredkovávať aj iným. A práve na svetovom kongrese Subudu v roku 1984 prezentovala Vicky Wall vo svojom stánku prvýkrát Aura somu.

V roku 1973 Vicky Wall celkom prišla o zrak. Ten vnútorný sa však ešte zostril. A jednej noci, keď experimentovala so svojimi krémikmi a emulziami, objavila obsah neskoršej sady Equilibrium. Neskôr tvrdila, že to bolo, akoby jej niekto viedol ruky.Jednotlivé zložky tvorili minerály, rastliny, svetlo a farba.V ďalších rokoch zistila, že ľudia si bežne vyberali také farby, ktoré zodpovedali farbám ich vlastnej aury.

Sada  Equilibrium tvorí základ aura somy. Každý flakón obyčajne obsahuje dve farby. Horná časť fľašky je naplnená farbou v olejnatej tekutine a spodná časť farbou vo vodnatej tekutine. Takto sa udržia oddelené, keďže olejnatá pláve na vodovej. Zatrasením fľašky vzniká na chvíľu emulzia, ktorá zodpovedá miešanej farbe. Sú to jasné žiarivé a intenzívne farby, ktoré človeka priťahujú, či chce alebo nie.

Po zatrasení sa niekoľko kvapiek nanáša na kožu. Kam presne, to závisí od farebnej kombinácie. Tak by sa malo dosiahnuť, aby telo vstrebalo energiu farieb čo najefektívnejšie.

Aké farby sú práve pre mňa?

Zo 105 olejov Equilibrium  si človek vyberie štyri fľašky, ktoré ho najviac priťahujú. Prvá poukazuje na životnú úlohu. Teda na účel, pre aký sa človek narodil. Druhá fľaška ukazuje na najväčšie ťažkosti a ak na nich človek popracuje, tak na dary, ktoré ho čakajú po ich prekonaní. Tretia naznačuje, kde asi na svojej ceste sa človek práve nachádza. A štvrtá hovorí o ďalších perspektívach. Terapeut Aura somy potom ako sprievodca prevedie klienta významami farieb, ktoré si vybral.

 Telo a aura soma

Z hľadiska aura somy, ale nielen jej, má ľudské telo niekoľko rovín. Takto to videla Vicky Wall: Najzjavnejšia je materiálna, teda hmatateľné telo. Potom je tu elektromagentické pole, ktoré dosahuje cca 4 – 5 cm za fyzické telo. Práve na tomto poli sa odráža momentálny stav fyzického tela, je to však veľmi premenlivá veličina, ktorá sa každú chvíľu mení.

Éterické telo obopína fyzické telo asi vo vzdialenosti do 20 cm a astrálne telo až do cca 40 cm.

Takže elektromagnetické pole a éterické telo sú podmnožinou astrálneho tela. Tieto úrovne sa navzájom ovplyvňujú a sú v priamom vzťahu. Potom sú tu ešte ďalšie roviny, do tých však už aura soma nezasahuje.

V éterickom tele sa ukladajú hlbšie záležitosti ako napríklad udalosti z detstva alebo ak to niekto rád, z minulých životov, ako aj rôze traumy.

Astrálne telo existuje nezávisle od ostatných rovín. Počas spánku má svoj vlastný život, oddeľuje sa od fyzického tela a cestuje. S fyzickým telom ho spája strieborná šnúra, ktorá sa v okamihu smrti oddeľuje. Je to akási vesmírna pupočná šnúra. Čím je človek duchovne prebudenejší, tým viac si uvedomuje, že toto telo cestuje a tiež kam. No a ten ešte vyvinutejší môže dokonca rozhodovať, kam pôjde. Takto môže niekoho navštevovať a prípadne poskytovať pomoc, kde je treba a kde je žiadaná. V astrálnom tele sú naukladané vízie, plány a vyššie ciele človeka. Ak náhodou ešte nepatríte medzi takýchto cesovateľov, nič si z toho nerobte, určite nie ste nedovyvinutí – napokon, práve toto určite nie je cieľom nijakého duchovného vývoja. Môže to byť maximálne sprievodný jav, z ktorého si však skutočne duchovne vyvinutý človek už aj tak nič nerobí:-) A či môže takto cestujúci aj škodiť, ak chce? A prečo by duchovne vyvinutý človek chcel škodiť? No, ibaže by až tak vyvinutý nebol….

Balančné fľašky údajne priamo ovplyvňujú práve toto astrálne telo. Odtiaľ ich vibrácie prenikajú do éterického tela a z neho do elektromagnetického a nakoniec do fyzického.

Aura soma však narába aj s teozofickým pojmom “skutočná aura”. Je to jemnohmotná oblasť veľkosti orecha. Okolo nej sa rozťahuje akoby loptička veľkosti podšálky. Stred tohto orieška  sa nachádza asi dva prsty nad pupkom a v hĺbke dvoch prstov vo vnútri tela. Tam sú uložené všetky dôležité informácie ako na diskete – o minulých životoch i o budúcich. Čo sa týka budúcnosti, nič nie je samozrejme nemenne dané, ale človek musí začať konať, aby mohol ovplyvniť všetko, čo ešte len príde.

Aura soma a čakry

 Vicky Wall samozrejme neopomenula ani čakry a starú známu súvislosť farieb a čakier. Podľa starých východných tradícií existuje v ľudskom tele akýsi stĺp pohybujúcej sa energie, ktorý vytvárajú v podstate tri kanály a tam, kde sa pretínajú, vznikajú energetické uzly, centrá, kolá – v sanskrite čakry. Aj aura soma má teda byť ďalším z nástrojov na ich harmonizáciu. Vlnová dĺžka tej ktorej farby je kľúčom k príslušnej čakre. Podľa Wallovej tvorivého prínosu však najúčinnejšími sú kombinácie farieb, teda vždy dve farby, ktoré vo farebnom spektre susedia. A tak vznikla v rámci sady Equilibrium čakrová sada.

 

 1. čakra

Červená farba má najpomalšie vibrácie zo všetkých farieb, hoci je to najväčší dodávateľ energie. Súvisí s tzv. hnacími emóciami, teda s hnevom, láskou, mužnosťou. Keď u niekoho pohasína energia, môže to súvisieť s nedostatkom červených vibrácií i s nedostatkom železa a iných stopových prvkov.

Flakón červená/červená odporúča Vicky vtedy, ak niekto ihneď potrebuje dodať energiu, teda vlastne v urgentných prípadoch a aplikuje sa len na chodidlá. Červená je farba zo zeme a tiež uzemňuje, pomáha ostať nohami na zemi.

Na dosiahnutie rovnováhy ju vždy kombinuje so zlatou farbou.

Ružová je zjemnená červená, je to farba vášne premenej na súcit a nepodmienečnú lásku. Upokojuje agresivitu, priaznivo pôsobí na ženské problémy a ochorenia maternice.

Zlatá/červená zjemňuje sexuálny pud a zvyšuje kvalitu lásky.

 

 1. čakra

Oranžová/oranžová. Mala by pohlcovať všetky šoky, ktoré organizmus zažil. Vicky Wall hovorí, že spomínaná skutočná aura sa v prípadoch ťažkých šokov, ako je vážna autonehoda, veľmi hlboký citový šok a podobne môže akoby vymiestniť na okraj, na obvod tela. Vzniká tak éterická medzera, ktorou uniká životná energia. Je to, akoby sa duša snažila odpútať a tak sa dostane na kúsi obchádzku života, až kým nepríde pomoc. Preto sa oranžová dobre uplatňuje aj pri operáciách, hlbokých depresiách, hormonálnej nerovnováhe, úrazoch, agresii a podobne. Z Bachových esencií jej v podstate zodpovedá Star of Bethlehem.

 

 1. čakra

Žltá/zlatá. Oblasť solar plexu je spojená so žalúdočnými a tráviacimi problémami, ktoré vznikajú zo stresu alebo nervového vypätia. Patria sem aj mnohé kožné problémy, ktoré dobre reagujú na žltozlatú kombináciu.

Tento flakón slnečného svitu dodáva psychologickú vzpruhu pri nervozite a strachoch, pri stiahnutých svaloch, aj pri namáhaných svaloch športovcov. Má vzťah aj k cukrovke, návalom v prechode, reumatizmu, anorexii, fóbiám.

 

 1. čakra

Modrá/zelená je dobrá kombinácia pre toto emcionálne centrum prijímania. Zelená farba tu napĺňa potrebu priestoru a modrá upokojuje a uvoľňuje. Keďže v oblasti tejto čakry sú aj pľúca, prospeje takýto flakón ľuďom s astmou a bronchitídou, či pretrvávajúcim kašľom. Modrá je aj farbou krčnej piatej čakry, takže spojenie emócií srdca s reakciami v krku v situáciách, keď sa akoby dusíme, je zjavné.

Modrozelenou kombináciou môžeme vplývať aj na občasné depresie, lebo vytvára priestor na adekvátne emócie a zaisťuje pokoj.

Zelená/zelená pomáha sústrediť sa a rozhodovať sa. Uvoľňuje napätie a dobre pôsobí na krvný a obehový systém. Odporúča sa pri šokoch, operáciách, únave a pri potláčaní zhubného bujnenia.

 

 1. čakra

Modrá/modrá – nebeská modrá alebo flakón mieru. Je to spirituálna farba a predstavuje spojenie medzi nebom a zemou. Táto farba upokojuje aj deti, keď ich čakajú operácie, majú zápaly alebo sa im prerezávajú zuby, aj pri nočných morách. Pôsobí aj pri emocionálnych pocitoch a boliestkach v krku, pri problémoch so štítnou žľazou alebo hlasom.

 

6. a 7. čakra

Modrá/tmavo purpurová je falkón prvej pomoci. Spája sa s korunnou čakrou, mozgom a epifýzou. Obsahuje vlastne štyri farby spektra: fialovú a modrú a purpurovú a červenú. Na vyššej úroni predstavuje spojenie medzi zemou a nebom a súznie so všetkými čakrami. Podporuje meditáciu a rozvíja vnímavosť. Hodí sa ako pri situáciách vyžadujúcich prvú pomoc, tak pri nádoroch, cystách, bradaviciach. Ekvivalentom z Bachových esencií je Rescue Remedy.

Pomáha pri zlej pamäti, infekciách, vysokom tlaku, upchatých dutinách, pri lumbagu a ischiase.

Fialová sa viaže k najvyššej čakre a pomáha dosiahnuť celkovú rovnováhu.

 

Sada Equilibrium

Keď chytíte fľašku s dvojfarebnou emulziou  a zatrasiete ňou, jej energie sa zmiešajú s vašimi. Postupne by ste mali využívať celú fľašku.

Môžu sa pritom objaviť rôzne emocionálne reakcie.

Horná časť flakónov predstavuje myšlienky a pocity v súčasnom vedomí, spodná časť ich účel. Horná je teda vedomá myseľ a spodná časť sú nevedomé alebo podvedomé tendencie. Keď sa horná časť zakalí, môže to vraj znamenať, že človek má duchovný,mentálny alebo telesný problém.

 Sada Pomanderov

Pomander v stredoveku označoval metódu liečenia  a ochrany prostredníctvom vôní. Kňazi od pradávna používali kadidlá na náboženské účely, bylinkové pomandery sa používali ako ochrana proti moru…

Pomandery Vicky Wall v rôznych farbách obsahujú bylinkové, korenisté či ovocné vône. Nanášajú sa na dlane a potom sa nimi prejde okolo hlavy a celého tela – to by malo pôsobiť ako ochrana čakier a elektromagentického poľa pred škodlivými vibráciami. Tak isto sú vhodné na prečistenie nezdravej atmosféry kdekoľvek.

Pomanderov je dnes 15 a majú slúžiť aj na ochranu Balančných olejov. Podobne ako tieto, aj pomandery obsahujú energie farieb, bylín a drahokamov. Na rozdiel od olejov však môžu byť v plastových fľaškách.

Kvintesencie majstrov a ideové podložie Vicky Wall

Ideu lúčov duše prevzala Vicky Wall z teozofického konceptu 19. storočia, tak ako ho prezentovala zakladateľka, najznámejšia ruská okultistka, alkoholička a mystifikátorka Helena Petrovna Blavatská a jej nasledovníčka Alice Bailey a, pravda, aj mnohí ďalší zo začiaku 20. storočia. Podľa tohto konceptu patrí každý človek do jedného zo siedmich duševných lúčov, a ten sa počas mnohých reinkarnácií nemení. Každý z týchto lúčov riadi jeden z nanebovstúpených  „kozmických majstrov starodávnej múdrosti“, Okrem toho má človek aj osobnostný lúč, ktorý je v každej inkarnácii iný.

Podľa Alice Bailey vyžarujú tieto lúče duše síce lokálne zo slnečného galaktického vedomia, ale úplny prapôvod je v mysli Boha.

Týchto sedem lúčov sa podľa teozofov dostáva na našu Zem prostredníctvom Sanat Kumaru, boha našej planéty, ktorý ich smeruje k oným nanebovzatým mudrcom a tí zase k nám ľuďom podľa toho, do ktorého lúča patríme.

Každý lúč sa spája s inou skrytou neviditeľnou energiou, inou farbou a riadi ho iný majster.

Teozofi však už čoskoro začali mať medzi sebou trochu „hokej“, čo sa týka majstrov a ich farebných a iných korešpondencií. Takže u jednotlivých teozofických autorov a cirkvičiek sa nájdu tak trochu iní majstri, tak trochu iné farby, tak trochu iné drahokamy a iné korešpondencie….

No a práve na tejto tvorivej vlne si zasurfovala aj Vicky Wall.

Schválne, porovnajme vývody teozofov a Vicky:

 Teozofické lúče duše:

 1. Energia vôle – Modrá, Kozmický majster – El Morya, Drahokam – diamant, činnosť – vôľa Mága
 2. Energia lásky-múdrost – Indigová modrá, ale hop!, u niektorých žltá, Kozmický majster – Kuthumi (práve on a El Morya vraj kontaktovali Madame Blavatskú, aby jej zdelili záhady kozmickej duchovnej hierarcie a iné vhľady, diktoval jej celú knihu a potom diktoval aj listy aj ďalším teozofom…), Drahokam – zafír, Radža jóga
 3. Energia tvorivej inteligencie – Zelená, u iných ružová, Kozmický majster – Pavol z Benátok, Drahokam – smaragd, Astrológia
 4. Energia harmónie v konflikte – Žltá, u niektorých biela, Kozmický majster – Serapis Bey, Drahokam – jaspis, Hatha joga
 5. Energia vedy – Oranžová, u iných zelená, Kozmický majster – Hilarion, Drahokam – topaz, Alchýmia
 6. Energia oddanej lásky – Červená alebo purpurová alebo zlatá, Kozmický majster – Ježiš alebo Nada, Drahokam – rubín, Bhakti joga
 7. Energia obradného poriadku – Fialová, Kozmický majster – Gróf Saint Germain, Drahokam – ametyst, Obradná mágia

Alice Bailey a jej priatelia tiež netrochárili a odhaľovali ďalších a ďalších majstrov, dohromady 60. Najdôležitejším z tých, ktorí sa nespomínajú v starších teozofických spiskoch, je vraj Džwal Khul, ktorý pre zmenu nadiktoval všetko Alice.

Tak, a teraz, ako to Vicky Wall pretavila do svojho podniku: Vytvorila sadu Kvintesencií majstrov, ktoré inhalovaním alebo potieraním majú vytvoriť otvoriť spojenie medzi vami a vaším majstrovským lúčom…

Váš osobný majster bude určený zo spodnej farby fľašky, ktorú si vyberiete zo sady Equilibrium. To má predstavovať vašu dušu na všetkých úrovniach. A cez tohto osobného majstra máte mať prístup k celému spektru ďalších majstrov.

Kvintesencie sú vo svetlých odtieňoch a obsahujú zvláštne esencie. Pôsobia na vyššej úrovni ako pomandery a otvárajú duchovné a intuitívne vnímanie. Tak isto ako pomandery, aj kvintesencie sú voňavé. No farba ostáva najdôležitejším činiteľom. Sú jemnohmotnejšie a pôsobia na astrálne telo. Obsahujú viac svetla a energie.

Je ich 15 a nazývajú sa takto:

 1. El Morya – svetlomodrá
 2. Kuthumi – svetložltá
 3. Lady Nada – svetloružová
 4. Hilarion – svetlozelená
 5. Serapis Bey – číra
 6. Kristus – číra/červená
 7. Saint Geramain – svetlofialová
 8. Pallas Aténa – svetloružová/svetlomodrá
 9. Orion a Angelika – svetlomodrá/svetloružová
 10. Lady Portia – svetložltá/svetloružová
 11. Lao ce a Kwan Yin – svetlomodrá/číra
 12. Sanat Kumara – svetloružová/svetložltá
 13. Maha Chohan – svetlotyrkysová
 14. Džwal Khul a Hilarion – smaragdová zelená/svetlozelená
 15. Džwal Khul – zelená/číra

Po smrti Vicki Wall vedie podnik a úspešne rozvíja nové farebné technológie jej dlhoročný spolupracovník Mike Booth.

Najnovšie články: